I. Programe acreditate Ministerul Educației

Denumirea cursului

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

I.1. CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar

Personal didactic de predare din învățământul primar

prof. metodist CCD Șandru Valeria

prof. Vețeleanu Alina Nicoleta

prof. Săraru Elena Calonfira

prof. Buleteanu Maria

director CCD Luca Adrian

I.2. CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial

Personal didactic de predare din învățământul gimnazial

prof. metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

prof. Bălăceanu Gabriela

prof. Diaconescu Cristina

prof. Pleșea Adina Cristina

prof. Diaconescu Armășescu Claudia

prof. Militaru Magdalena

prof. Zaharioiu Ioana

prof. Udrea Mihaela

prof. Marin – Badea Laurențiu

prof. Buican Rodica

prof. Georgescu Florina Doina Ramona

prof. Dobrete Adina Florentina

prof. Gavrișiu Iuliana Claudia

prof. Manda Mihai

prof. Lăcraru Laura Marilena

prof. Haller Antonia Elisabeta

prof. Zamfir Adrian

 

director CCD Luca Adrian

 

 

II. Programe prioritare avizate online

II.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare

Denumirea cursului

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

II.1.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limba și literatura română”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”

 

Lăcătușu Cristina

Bocoi Maria

Diaconescu Cristina

Floroiu Ana Maria

profesor metodist CCD  Șandru Valeria

II.1.2. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

Barangă Simona

Gheorghe Magdalena

Militaru Magdalena

Udrea Mihaela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.3. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Matematică și științele naturii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele naturii” – matematică, fizică, chimie, biologie

Bologa Cristiana

Ionescu Gabriela

Georgescu Florina Doina Ramona

Pleșea Adina Cristina

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.4. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ” Om și societate”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate” - istoria, geografia, educația/ cultura civică, logică, psihologie, pedagogie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie, religie

Andreianu Mihaela

Luca Adrian

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Iulia

Diaconu Maria Aurelia

Ionescu Arta Mădălina

Popescu Romeo

Lăcraru Laura

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.5. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Arte”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Arte” - muzica, desen

Boicescu Traian Ștefan

Zamfir Adrian

Dumbravă Cantemir Cătălin

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.6. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație fizică și sport”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Educație fizică și sport”

 

Cornea Maria

Gavrișiu Iuliana Claudia

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.7. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Tehnologii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” - educație tehnologică, informatică

Toma Mirela

Manea Luminița

Merlan Doina

Tricuță Algina

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.8. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ” Consiliere psihopedagogica”

profesorii consilieri școlari debutanți din Cabinetele şcolare/ interşcolare şi în  Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică

Georgescu Maria

Gârban Simona Elena

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.9. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Învățământ special și special integrat”

profesori debutanți care predau în învățământul special

Nițu Larisa

Georgescu Maria

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.10. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație timpurie”

profesori pentru  educație timpurie debutanți: educator - puericultor pentru învățământul antepreșcolar și profesor pentru învățământul preșcolar

Ancuța Giorgiana Maria

Săliște Mihaela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.11. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare -  învățământ primar

învățători și profesori pentru  învățământ primar debutanți

 

Trăistaru Adriana

Ceaușoglu Eleonora Anelice

profesor metodist CCD Șandru Valeria

 

II.2. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante

 

Aria curriculară

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

II.2.1. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante - ”Limba și comunicare”

profesori suplinitori

Lăcătușu Cristina

Bocoi Maria

Barangă Simona

Gheorghe Magdalena

prof. metodist CCD Șandru Valeria

II.2.2. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante - ”Matematica și științele naturii”

profesori suplinitori

Bologa Cristiana

Ionescu Gabriela

II.2.3. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante - ”Om și societate”

profesori suplinitori

Andreianu Mihaela

Luca Adrian

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Iulia

Lăcraru Laura

II.2.4 Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante - ”Arte”

profesori suplinitori

Boicescu Traian Ștefan

II.2.5. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante - ”Educație fizică și sport”

profesori suplinitori

Cornea Maria

II.2.6. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante - ”Tehnologii”

profesori suplinitori

Toma Mirela

Manea Luminița

Merlan Doina

II.2.7. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante - ”Consiliere psihopedagogică”

profesori suplinitori

Georgescu Maria

Gârban Simona Elena

II.2.8 Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante - Învățământ special și special integrat”

profesori suplinitori

Nițu Larisa

II.2.9. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante - ”Educație timpurie”

educatoare suplinitoare

Ancuța Giorgiana Maria

II.2.10. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante -  ”Învățământ primar”

învățători suplinitori

Trăistaru Adriana

 

II.3. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante

Aria curriculară

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

II.3.1. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante - ”Limba și comunicare”

profesori suplinitori

Lăcătușu Cristina

Bocoi Maria

Barangă Simona

Gheorghe Magdalena

prof. metodist CCD Șandru Valeria

II.3.2. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante - ”Matematica și științele naturii”

profesori suplinitori

Bologa Cristiana

Ionescu Gabriela

II.3.3. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante - ”Om și societate”

profesori suplinitori

Andreianu Mihaela

Luca Adrian

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Iulia

Lăcraru Laura

II.3.4. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante - ”Arte”

profesori suplinitori

Boicescu Traian Ștefan

II.3.5. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante - ”Educație fizică și sport”

profesori suplinitori

Cornea Maria

II.3.6. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante - ”Tehnologii”

profesori suplinitori

Toma Mirela

Manea Luminița

Merlan Doina

II.3.7. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante - ”Consiliere psihopedagogică”

profesori suplinitori

Georgescu Maria

Gârban Simona Elena

II.3.8. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante - Învățământ special și special integrat”

profesori suplinitori

Nițu Larisa

II.3.9. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante - ”Educație timpurie”

educatoare suplinitoare

Ancuța Giorgiana Maria

II.3.10. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante -  ”Învățământ primar”

învățători suplinitori

Trăistaru Adriana

 

II.4. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase

Aria curriculară

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

II.4.1. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - ”Limba și comunicare”

profesori suplinitori

Lăcătușu Cristina

Bocoi Maria

Barangă Simona

Gheorghe Magdalena

prof. metodist CCD Șandru Valeria

II.4.2. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - ”Matematica și științele naturii”

profesori suplinitori

Bologa Cristiana

Ionescu Gabriela

II.4.3. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - ”Om și societate”

profesori suplinitori

Andreianu Mihaela

Luca Adrian

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Iulia

Lăcraru Laura

II.4.4. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - ”Arte”

profesori suplinitori

Boicescu Traian Ștefan

II.4.5. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - ”Educație fizică și sport”

profesori suplinitori

Cornea Maria

II.4.6. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - ”Tehnologii”

profesori suplinitori

Toma Mirela

Manea Luminița

Merlan Doina

II.4.7. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - ”Consiliere psihopedagogică”

profesori suplinitori

Georgescu Maria

Gârban Simona Elena

II.4.8. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - Învățământ special și special integrat”

profesori suplinitori

Nițu Larisa

II.4.9. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - ”Educație timpurie”

educatoare suplinitoare

Ancuța Giorgiana Maria

II.4.10. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase - ”Învățământ primar”

învățători suplinitori

Trăistaru Adriana

 

III. Programe avizate online

DENUMIREA CURSULUI

GRUP ȚINTĂ

FORMATORI

MONITORIZARE

III.1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

cadre didactice din învățământul primar

Trăistaru Adriana

Buleteanu Maria

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.2. Abordarea transdisciplinară a procesului instructiv-educativ

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Samoilă Daniela Mihaela

Vețeleanu Alina Nicoleta

Mihăilescu Alina

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.3. Argumentarea – metode și principii

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Samoilă Daniela Mihaela

Vețeleanu Alina –Nicoleta

Mihăilescu Alina

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.4. Cyberbullying – utilizarea mediilor electronice

cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Grama Aurelia

Păușescu Maria-Maricica

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.5. Comunicarea in medierea conflictelor

cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Grama Aurelia

Ioana Lidia - Paula

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.6. Consiliere şi orientare

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Șandru Valeria

Dumbravă Cantemir Cătălin

Predișor Corina

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.7. Cultura rromă între tradiție și contemporaneitate

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Iacob Ramona

Diaconu Maria Aurelia

Popescu Mihaela

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.8.  Dezvoltare profesională și evoluția în carieră

cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

Miu Lucian

Stroescu Laura

Şandru Valeria

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.9. Didactica învăţământului preșcolar

cadre didactice din învăţământul preşcolar

Ancuța Giorgiana Maria

Săliște Mihaela

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.10. Dirigintele – promotor al dezvoltării în carieră

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Nicula Cristina Florentina

Șandru Valeria

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.11. Educaţie financiară și antreprenorială

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Luca Adrian

Şandru Valeria

Din Maria Andreea

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.12. Educaţie incluzivă în învăţământul preuniversitar

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Şandru Valeria

Diaconu Maria Aurelia

Dicu Sevastia

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.13. Educaţie pentru drepturile omului

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Ungureanu Ana

Samoilă Daniela Mihaela

Şandru Valeria

Diaconu Maria Aurelia

Dicu Sevastia

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.14. Educaţia morală în învăţământul preșcolar

cadre didactice din învățământul preșcolar

Lăcraru Laura

Ionescu Daniela

Boncan Ruxandra

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.15. Educația online - provocări și soluții

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Ochia Florin

Ochia Mădălina

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.16. Folosirea platformelor educaționale online în activitatea didactică

cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic de conducere

Merlan Doina

Cataragă Issabela

Şandru Valeria

Diaconu Maria Aurelia

Ionescu Mădălina Arta

Fîrtățescu Paula

Haller Antonia

Ciochina Ana Luisa

Fărcășanu Antoanela

Ochia Mădălina

Ochia Florin

Dumbravă Cantemir Cătălin

director CCD Adrian Luca

III.17. Holocaustul, combaterea rasismului şi xenofobiei în secolul XXI

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Luca Adrian

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Maria Aurelia

Ulmeanu Dan Laurențiu

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.18. Leadership și comunicare managerială

personal de conducere, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Luca Adrian

Miu Lucian

Şandru Valeria

Samoilă Daniela Mihaela

Din Maria Andreea

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.19. Logopedie în școală și grădiniță

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Băiașu Mihaela Anca

Lazăr Mariana

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.20. Managementul proiectelor educaționale școlare

cadre didactice - coordonatori de proiecte şi programe din județul Vâlcea, personal de conducere și membrii CA din școli și instituții școlare

Calotă Ionel Adrian

Soare Cătălin

Calotă Elena Daniela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.21. Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar

cadre didactice de conducere din învățământul preuniversitar, membrii CA din unitățile de învățământ

Miu Lucian

Dumbrăvescu Dumitru

Statie Silviu

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.22. Noile media în dezvoltarea comportamentului tinerilor

profesori din învățământul preuniversitar

Diaconescu Cristina

Vlăsceanu Lorena Erika

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.23. Optimizarea procesului de scriere a proiectelor europene

profesori din învățământul preuniversitar

Matei Marilena

Toma Mihaela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.24. Programe remediale pentru adulți

cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal auxiliar

Becheru Ramona Florentina

Păușescu Ioana Consuela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.25. Prevenirea şi combaterea violenței şcolare

personal de conducere, didactic, didactic auxiliar si nedidactic

Luca Adrian

Şandru Valeria

Dicu Sevastia Lizuca

Diaconu Maria Aurelia

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.26. Practici inovative în predarea limbii române

cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Bălăceanu Elena Gabriela

Stanca Mariana Lelia

Cocău – Jitianu Carmen

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.27. Școala altfel – learning by doing

cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Luca Adrian

Samoilă Daniela Mihaela

Din Maria Andreea

Şandru Valeria

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.28. Strategii pentru managementul clasei

cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Predișor Daniela

Mosor Ana Maria

Tomescu Elena

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.29. Strategia anticorupție în educație

personal didactic de conducere, membrii CA, personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Toma Mirela

Luca Adrian

Ungureanu Ana

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.30. Strategii remediale privind abandonul școlar

personal didactic şi didactic auxiliar învățământul preuniversitar

Şandru Valeria

Papuzu Cornelia

Diaconu Maria Aurelia

Dumbravă Cantemir Cătălin

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.31. Strategia de evaluare interna a calității

cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Toma Mirela

Luca Adrian

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.32. Strategii educaționale în orientarea școlară și profesională a copiilor

cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Nițu Larisa

Georgescu Maria

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.33. Strategii de promovare a succesului educațional

personal didactic, de conducere și auxiliar din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Toma Mirela

Luca Adrian

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.34. Strategii alternative educaționale

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Calotă Ionel Adrian

Calotă Elena Daniela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.35. Utilizarea instrumentelor vizuale, de editare în mediul online

personal didactic, de conducere și auxiliar din învățământul preuniversitar

Dăscălete - Burtea Constantin Alexandru

Ciobanu Dumitru

Puranu Georgeta

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.36. Valorificarea /dezvoltarea  competenței metacognitive în contextul noilor educații

cadre didactice din învățământul preuniversitar: educatori, învățători, profesori pentru învățământul preșcolar și primar, profesori

Luca Adrian

Şandru Valeria

Gheorghe Elena Cristina

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

 

IV. Programe ale altor furnizori

IV.1. FORMATOR -  COD COR 242401, program de perfectionare

Public-țintă vizat: Cadre didactice din preuniversitar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale.

Durata: 180 ore

Costul programului/ al activității: 650 lei/cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.2 Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar – 10 credite OM 5670/18.12.2017

Public-țintă vizat: Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ; Studii medii/superioare.

Durata: 40 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.3. Dezvoltarea competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate  - OMEN 4925/10.08.2020, 15 CTP

Public-țintă : personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.4. Educatie non formala pentru o scoala Altfel , OMEN 6217/23.12.2016, 15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.5. Leadership si management in organizatiile scolare – 30 credite

Public-țintă vizat: Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Costul programului/ al activității: 420 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.6. Management de proiect, OMEN 3904/05.06.2018,  15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic de predare;

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.7. Educatie Financiara pentru o scoala moderna , 15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic de predare

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.8 Managementul organizațiilor școlare  – 22 credite; Nr. OM de acreditare: 937/19.04.2019

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.9 „COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ”, OMEN 3937/19.04.2019, 15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.10 Educație media-alfabetizare media pentru școala românească,  OMEN 4414/28.05.2020, 15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

IV.11. Dezvoltarea competențelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, O.M. 6053/23.11.2020

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

V. Simpozioane și workshopuri

V.1. Simpozionul Național, “Promovarea egalității de șanse prin educație” , ediția a IV-a

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Simpozionul se adresează cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru dezvoltarea culturii organizaționale din unitățile de învățământ

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Responsabil:  prof. metodist CCD Șandru Valeria

 

V.2. Simpozionul Național ”Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european”, ediția a XI-a

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Simpozionul se adresează profesorilor și învățătorilor din școlile și liceele de cultură generală /vocațională sau grădiniţe, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru rezolvarea problematicilor întâlnite în practica educaţiei şi a instrucţiei școlare  pe care o desfăşoară.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Responsabil:  prof. metodist CCD Șandru Valeria

 

V.3. Workshop tematic „Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Responsabil : prof. metodist CCD Șandru Valeria 

 

V.4. Work-shop tematic „Management și consiliere pentru cariera didactică”

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar  

Data: Semestrul al II-a lea al anului școlar 2021-2022

Locul: sala de curs a Casei Corpului Didactic Vâlcea

Responsabil : prof. metodist CCD Șandru Valeria