OFERTA DE FORMARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

anul școlar 2022 – 2023

 

AVIZ ME NR.

I. Programe acreditate ME

Denumirea cursului

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

I.1. CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar

Personal didactic de predare din învățământul primar

prof. metodist CCD Șandru Valeria

prof. Vețeleanu Alina Nicoleta

prof. Săraru Elena Calonfira

prof. Buleteanu Maria

director CCD Luca Adrian

I.2. CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial

 

Personal didactic de predare din învățământul gimnazial

prof. metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

prof. Bălăceanu Gabriela

prof. Diaconescu Cristina

prof. Pleșea Adina Cristina

prof. Diaconescu Armășescu Claudia

prof. Militaru Magdalena

prof. Zaharioiu Ioana

prof. Udrea Mihaela

prof. Marin – Badea Laurențiu

prof. Buican Rodica

prof. Georgescu Florina Doina Ramona

prof. Dobrete Adina Florentina

prof. Gavrișiu Iuliana Claudia

prof. Manda Mihai

prof. Lăcraru Laura Marilena

prof. Haller Antonia Elisabeta

prof. Zamfir Adrian

 

director CCD Luca Adrian

I.3. CRED – Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II           

Personal didactic de predare din învățământul primar și gimnazial

prof. dr. Diaconu Maria Aurelia, formatori acreditați ME

 

director CCD Luca Adrian

I.4. CRED – Managementul implementării eficiente a curriculumului național. Formare nivel II

directori și directori adjuncți care au promovat concursul și conduc unități de învățământ care au în componență clase de nivel primar și/sau gimnazial.

prof. Pleșea Adina Cristina,

prof. Lăcraru Laura Marilena,

prof. metodist CCD Șandru Valeria

director CCD Luca Adrian

I.5. PROF III – Management educațional în context mentoral

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

formatori acreditați ME, profesori mentori

director CCD Luca Adrian

I.6. PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning           

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

formatori acreditați ME, profesori mentori

director CCD Luca Adrian

 

 

II. Programe prioritare avizate online

II.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare

Denumirea cursului

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

II.1.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limba și literatura română”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”

 

Udrescu Ana-Maria

Olariu Mariana Mirela

profesor metodist CCD  Șandru Valeria

II.1.2. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

Barangă Simona

Gheorghe Magdalena

Militaru Magdalena

Udrea Mihaela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.3. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Matematică și științele naturii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele naturii” – matematică, fizică, chimie, biologie

Bologa Cristiana

Ionescu Gabriela

Georgescu Florina Doina Ramona

Pleșea Adina Cristina

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.4. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ” Om și societate”

 

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate” - istoria, geografia, educația/ cultura civică, logică, psihologie, pedagogie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie, religie

Andreianu Mihaela

Ciocan Vetuța

Luca Adrian

Călvun Georgiana Cristian

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Iulia

Diaconu Maria Aurelia

Ionescu Arta Mădălina

Popescu Romeo

Lăcraru Laura

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.5. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Arte”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Arte” - muzica, desen

Zamfir Adrian

Dumbravă Cantemir Cătălin

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.6. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație fizică și sport”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Educație fizică și sport”

 

Roșca Aurelian

Gavrișiu Iuliana Claudia

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.7. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Tehnologii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” - educație tehnologică, informatică

Toma Mirela

Manea Luminița

Merlan Doina

Tricuță Algina

Ciobanu Dumitru

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.8. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ” Consiliere psihopedagogica”

profesorii consilieri școlari debutanți din Cabinetele şcolare/ interşcolare şi în  Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică

Georgescu Maria

Gârban Simona Elena

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.9. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Învățământ special și special integrat”

profesori debutanți care predau în învățământul special

Nițu Larisa

Georgescu Maria

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.10. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație timpurie”

profesori pentru  educație timpurie debutanți: educator - puericultor pentru învățământul antepreșcolar și profesor pentru învățământul preșcolar

Ancuța Giorgiana Maria

Săliște Mihaela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

II.1.11. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare -  învățământ primar

învățători și profesori pentru  învățământ primar debutanți

 

Trăistaru Adriana

Ceaușoglu Eleonora Anelice

profesor metodist CCD Șandru Valeria

 

II.2. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante

 

Aria curriculară

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

”Limba și comunicare”

profesori suplinitori

Udrescu Ana-Maria

Barangă Simona

Gheorghe Magdalena

Cebotari Liliana

prof. metodist CCD Șandru Valeria

”Matematica și științele naturii”

profesori suplinitori

Bologa Cristiana

Ionescu Gabriela

Miu Lucian

”Om și societate”

profesori suplinitori

Andreianu Mihaela

Ciocan Vetuța

Luca Adrian

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Iulia

Lăcraru Laura

”Arte”

profesori suplinitori

Zamfir Adrian

”Educație fizică și sport”

profesori suplinitori

Roșca Aurelian

”Tehnologii”

profesori suplinitori

Toma Mirela

Manea Luminița

Merlan Doina

Tricuță Algina

Dumbrăvescu Dumitru

”Consiliere psihopedagogică”

profesori suplinitori

Georgescu Maria

Gârban Simona Elena

Învățământ special și special integrat”

profesori suplinitori

Nițu Larisa

”Educație timpurie”

educatoare suplinitoare

Ancuța Giorgiana Maria

 ”Învățământ primar”

învățători suplinitori

Trăistaru Adriana

Ungureanu Ana

 

II.3. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante

Aria curriculară

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

”Limba și comunicare”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Udrescu Ana-Maria

Barangă Simona

Gheorghe Magdalena

Cebotari Liliana

prof. metodist CCD Șandru Valeria

”Matematica și științele naturii”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Bologa Cristiana

Ionescu Gabriela

Miu Lucian

”Om și societate”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Ciocan Vetuța

Luca Adrian

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Iulia

Lăcraru Laura

”Arte”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Zamfir Adrian

”Educație fizică și sport”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Roșca Aurelian

”Tehnologii”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Toma Mirela

Manea Luminița

Merlan Doina

Tricuță Algina

Dumbrăvescu Dumitru

”Consiliere psihopedagogică”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Georgescu Maria

Gârban Simona Elena

Învățământ special și special integrat”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Nițu Larisa

”Educație timpurie”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Ancuța Giorgiana Maria

 ”Învățământ primar”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Trăistaru Adriana

Ungureanu Ana

 

II.4. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase

 

Aria curriculară

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

”Limba și comunicare”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Udrescu Ana-Maria

Barangă Simona

Gheorghe Magdalena

Cebotari Liliana

prof. metodist CCD Șandru Valeria

”Matematica și științele naturii”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Bologa Cristiana

Ionescu Gabriela

Miu Lucian

”Om și societate”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Ciocan Vetuța

Luca Adrian

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Iulia

Lăcraru Laura

”Arte”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Zamfir Adrian

”Educație fizică și sport”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Roșca Aurelian

”Tehnologii”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Toma Mirela

Manea Luminița

Merlan Doina

Tricuță Algina

Dumbrăvescu Dumitru

”Consiliere psihopedagogică”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Georgescu Maria

Gârban Simona Elena

Învățământ special și special integrat”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Nițu Larisa

”Educație timpurie”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Ancuța Giorgiana Maria

”Învățământ primar”

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Trăistaru Adriana

Ungureanu Ana

 

III. Programe avizate online

DENUMIREA CURSULUI

GRUP ȚINTĂ

FORMATORI

MONITORIZARE

III.1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

cadre didactice din învățământul primar

Trăistaru Adriana

Buleteanu Maria

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.2. CDȘ - strategii transdisciplinare

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Samoilă Daniela Mihaela

Vețeleanu Alina Nicoleta

Mihăilescu Alina

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.3 Consiliere şi orientare

 

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Șandru Valeria

Dumbravă Cantemir Cătălin

Predișor Corina

Călvun Georgiana Cristiana

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.4. Competența metacognitiă în contextul educației digitale

cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal auxiliar

Luca Adrian

Şandru Valeria

Gheorghe Elena Cristina Călvun Georgiana Cristiana        

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.5. Cultura rromă între tradiție și contemporaneitate

 

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Iacob Ramona

Diaconu Maria Aurelia

Popescu Mihaela

prof. metodist CCD Șandru Valeria

III.6. Didactica învăţământului preșcolar

cadre didactice din învățământul preșcolar

Ancuța Giorgiana Maria

Săliște Mihaela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.7. Didactica pentru învățământul primar

cadre didactice din învăţământul primar

Trăistaru Adriana

Ungureanu Ana Ceaușoglu Eleonora Anelice

prof. metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana

III.8. Dirigintele – promotor al dezvoltării în carieră

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Nicula Cristina Florentina

Șandru Valeria

Călvun Georgiana Cristiana

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.9. Formare și dezvoltare profesională

cadre didactice , personal auxiliar

Miu Lucian

Stroescu Laura

Șandru Valeria

Călvun Georgiana Cristiana

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.10. Educaţia antreprenorială în școală

cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal auxiliar

Andreianu Mihaela

Luca Adrian

Şandru Valeria

Din Maria Andreea

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.11. Educaţie incluzivă în învăţământul preuniversitar

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Dicu Sevastia

Şandru Valeria

Călvun Georgiana Cristiana

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.12. Educaţie pentru cetățenie democratică și drepturile omului

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Ciocan Vetuța

Ungureanu Ana

Samoilă Daniela Mihaela

Luca Adrian

profesor metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana

III.13. Educaţia morală în învăţământul preșcolar

cadre didactice din învățământul preșcolar

Lăcraru Laura

Ionescu Daniela

Boncan Ruxandra

profesor metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana

III.14. Educația online - dezvoltarea competențelor digitale

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Ochia Florin

Ochia Mădălina

Dumbrăvescu Dumitru

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.15. Folosirea platformelor educaționale online în activitatea didactică

cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic de conducere

Merlan Doina

Cataragă Issabela

Şandru Valeria

Diaconu Maria Aurelia

Ionescu Mădălina Arta

Fîrtățescu Paula

Haller Antonia

Ciochina Ana Luisa

Fărcășanu Antoanela

Ochia Mădălina

Ochia Florin

Dumbravă Cantemir Cătălin

director CCD profesor Luca Adrian

III.16. Holocaustul, combaterea rasismului şi xenofobiei în secolul XXI

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Luca Adrian

Ciocan Vetuța

Samoilă Daniela Mihaela

Diaconu Maria Aurelia

Ulmeanu Dan Laurențiu

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.17. Leadership și management educațional

 

personal de conducere, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Luca Adrian

Miu Lucian

Statie Silviu

Şandru Valeria

Samoilă Daniela Mihaela

Din Maria Andreea

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.18. Learning by doing: ”Școala Altfel” și ”Săptămâna verde”

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Luca Adrian

Statie Silviu

Şandru Valeria

Samoilă Daniela

Din Maria Andreea

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

 

III.19. Managementul proiectelor educaționale școlare

cadre didactice - coordonatori de proiecte şi programe din județul Vâlcea, personal de conducere și membrii CA din școli și instituții școlare, personal auxiliar

Calotă Ionel Adrian

Soare Cătălin

Calotă Elena Daniela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.20. Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar, membrii CA din unitățile de învățământ, personal auxiliar

Miu Lucian

Dumbrăvescu Dumitru

Statie Silviu

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.21. Noile media în dezvoltarea comportamentului tinerilor

profesori din învățământul preuniversitar

Diaconescu Cristina

Vlăsceanu Lorena Erika

Şandru Valeria

Călvun Georgiana Cristiana

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.22. Optimizarea procesului de scriere a proiectelor europene

profesori din învăţămantul preuniversitar, pesonal auxiliar

Matei Marilena

Toma Mihaela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.23. O școală fără bullying

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Giurgiu Elena Lavinia

Ciobanu Nina Diana

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.24. Programe remediale pentru adulți

cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal auxiliar

Becheru Ramona Florentina

Păușescu Ioana Consuela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.25. Practici inovative în predarea limbii române

cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Bălăceanu Elena Gabriela

Diaconescu Cristina

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.26. Prevenirea şi combaterea conflictelor şcolare

personal de conducere, didactic, didactic auxiliar si nedidactic

Luca Adrian

Toma Mirela

Ciocan Vetuța

Şandru Valeria

Călvun Georgiana Cristiana

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.27. Public Speaking

cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Samoilă Daniela Mihaela

Vețeleanu Alina –Nicoleta

Mihăilescu Alina

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.28. Strategia anticorupție în educație

 

personal didactic de conducere, membrii CA, personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Toma Mirela

Ciocan Vetuța

Luca Adrian

Ungureanu Ana

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.29. Strategii de prevenire a bullying-ului

personal didactic şi didactic auxiliar învățământul preuniversitar

Becheru Ramona Florentina

Becheru Cosmin

Gherghinoi Elena Mihaela

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.30. Strategii remediale privind părăsirea timpurie a școlii

personal didactic şi didactic auxiliar învățământul preuniversitar

Şandru Valeria

Papuzu Cornelia

Diaconu Maria Aurelia

Dumbravă Cantemir Cătălin

Călvun Georgiana Cristiana

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.31. Strategia de evaluare interna a calității

cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Toma Mirela

Ciocan Vetuța

Luca Adrian

 

profesor metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana

III.32. Strategii educaționale în orientarea școlară și profesională a copiilor

cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Nițu Larisa

Georgescu Maria

Șandru Valeria

profesor metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana

III.33. Strategii de promovare a educației pentru excelență

personal didactic, de conducere și auxiliar din învățământul preuniversitar

Andreianu Mihaela

Toma Mirela

Luca Adrian

Diaconu Maria Aurelia

Cebotari Liliana

Șandru Valeria

profesor metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana

III.34. Strategii alternative educaționale

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Calotă Ionel Adrian

Calotă Elena Daniela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.35. Utilizarea instrumentelor vizuale, de editare în mediul online

personal didactic, de conducere și auxiliar din învățământul preuniversitar

Dăscălete - Burtea Constantin Alexandru

Ciobanu Dumitru

Puranu Georgeta

profesor metodist CCD Șandru Valeria

 

IV. Programe ale altor furnizori

 

IV.1. Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învățământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ

Durata: 40 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/cursant

 

IV.2 Managementul organizațiilor școlare  – 22 credite; Nr. OM de acreditare: 937/19.04.2019

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Durata: 90 ore

Costul programului/ al activității: 370 lei/ cursant

 

IV.3. Management de proiect, OMEN 3904/05.06.2018,  15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic de predare;

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.4. „Compasiune și acțiune - program de prevenire a bullying-ului în școală”, OMEN 3937/19.04.2019, 15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.5. Educație media-alfabetizare media pentru școala românească,  OMEN 4414/28.05.2020, 15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.6. Antrenarea tinerilor pentru succes. program de coaching în educație

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.7. Educatie non formala pentru o scoala altfel , OMEN 6217/23.12.2016, 15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.8. Educație incluzivă-provocări și dileme pentru o școală a viitorului, OMEN 3189/07.02.2020, 15 CPT

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.9. Educație financiara pentru o scoală moderna, 15 CPT, OM 5026/ 04.09.2018

Public-țintă vizat: personal didactic de predare

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

  

IV.10. Marketing educațional, 15 CPT,  OMEC nr. 4925/10.08.2020

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.11. Dezvoltarea competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate  - OMEN 4925/10.08.2020, 15 CTP

Public-țintă : personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.12. Dezvoltarea competențelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, O.M. nr 6053/23.11.2020, 15 CTP

Public-țintă : personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.13. Leadership si management in organizatiile scolare – 30 credite, O.M. 6285/22.12.2020

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Durata: 120 ore

Costul programului/ al activității: 420 lei/ cursant

 

IV.14. Dezvoltarea competentelor de management educational, 30 credite; O.M. 3737/27.04.2021

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Durata: 120 ore

Costul programului/ al activității: 420 lei/ cursant

 

IV.15. Mediator școlar – program de mediere în școală, 15 credite; blended learning;O.M. 3737/27.04.2021

Public-țintă : personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

IV.16. Dezvoltarea culturii antreprenoriale in sistemul educational romanesc – 15 credite

Public-țintă :

-          personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

-          personal didactic auxiliar (bibliotecar, documentarist, redactor, informatician, laborant, tehnician, pedagog școlar, instructor de educație extrașcolară, asistent social, corepetitor, mediator școlar, secretar, administrator financiar (contabil), instructor-animator, administrator de patrimoniu

Durata: 60 ore

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

 

 

V. Activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

 

V.1. Simpozionul Național, “Promovarea egalității de șanse prin educație”, ediția a V-a

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Domeniu: educația cu adulții

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar), părinți și membri ai comunității locale 

Perioada: mai – iulie 2023

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpului Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Certificare: adeverință de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil:  prof. metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana

 

V.2. Simpozionul Național ”Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european”, ediția a XII-a

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Domeniu: educația cu adulții

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar), părinți și membri ai comunității locale 

Perioada: mai – iulie 2023

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpului Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Certificare: adeverință de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil:  prof. metodist CCD Șandru Valeria

 

V.3. Workshop tematic „Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Perioada: mai – iulie 2023

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpului Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Certificare: adeverință de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : prof. metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana    

           

V.4. Work-shop tematic „Management și consiliere pentru cariera didactică”

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar  

Perioada: mai – iulie 2023

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpului Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Certificare: adeverință de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : profesor metodist CCD Șandru Valeria

 

V.5 Proiect educațional inovator, educație incluzivă și educație interculturală ”Toleranța, între tradiție și contemporaneitate”

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea

Acest proiect este subsumat proiectului Ministerului Educației ”Acces la educație pentru grupurile dezavantajate”, componenta ”Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”, a politicilor specifice creșterii accesului la educație pentru grupurile dezavantajate, care se continuă pentru perioada 2020 – 2024.

Grup ţintă: elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității rome; membri ai ONG partenere.

Activități:

1. Webinar tematic Ziua Internațională a Toleranței – 16 noiembrie 2022

2. Workshop pe tema: ”Discriminare pozitivă versus toleranță” – 22 februarie 2023

3. Curs avizat ME ”Cultura rromă între tradiție și contemporaneitate” – martie 2023

4. Eveniment intercultural: ”Ziua Internațională a Romilor” (8 aprilie 2023)

5. Masă rotundă tema: ”Prevenirea violenței în mediul școlar” – mai 2023

6. Masă rotundă: ”Ziua Limbii Rromani” – 16 iunie 2023

Responsabil: profesor metodist CCD Șandru Valeria

 

V.6 Proiect educațional inovator, educație pentru performanță

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: Centrul Județean de Excelență Vâlcea

Acest proiect este în acord cu politicile educaționale promovate de Ministerului Educației, a strategiilor specifice creșterii accesului la educație pentru grupurile dezavantajate, care se continuă pentru perioada 2020 – 2024.

Grup ţintă: elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității locale.

Activități:

1. Masă rotundă cu tema ”Ziua Educației” – 5 octombrie 2022

2. Workshop pe tema: ” Ziua Internațională a Elevului și Studentului” – 17 noiembrie 2022

3. Curs avizat ME ” Strategii de promovare a educației pentru excelență” – februarie 2023

4. Webinar tematic: ”Competiția și performața școlară” – mai 2023

5. Masă rotundă: ”Rezultatele elevilor vâlceni obținute la olimpiadele și concursurile școlare ” – iunie – iulie 2023

Responsabil: profesor metodist CCD Șandru Valeria

 

V.7. Activități de instruire/ formare a cadrelor didactice care au, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județ, atribuții privind formarea continuă și dezvoltarea profesională

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea

Activitățile se desfășoară lunar, pentru a dezbate și pune în practică OME Nr. 4224/06.07.2022 Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă

a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Responsabili: director CCD, profesori metodiști